Organisatiecultuur

Organisatiecultuur

Wat is organisatiecultuur? In een recent artikel in HBR wordt cultuur beschreven als de ongeschreven gids voor gedrag in de organisatie. Het vertelt ons hoe we om moeten gaan met vragen die we nog niet eerder kregen, hoe we de baas moeten benaderen met nieuwe ideeën en of we (zakelijke of privé) problemen wel of niet moeten verstoppen. Organisaties met een sterke service gerichte cultuur laten drie belangrijke C’s zien:

Clarity
Wees helder over de belangrijkste waarden die de organisatiecultuur beschrijven en drijven en leef ernaar.

Communicatie
Communiceer de kernwaarden vooral door voorbeeldgedrag en maak expliciet dat de waarden voor iedereen, ongeacht het niveau in de organisatie gelden.

Consistency
Elimineer gedrag dat tegen de gewenste organisatiecultuur in gaat en voed rituelen die de gewenste waarden ondersteunen.

Cultuur is geen vaststaand iets en wordt in hoge mate dagelijks beïnvloed door alle aanwezigen. Leiders spelen een doorslaggevende rol in het uitdragen van de gewenste cultuur. Welke waarden geven uw organisatie een voordeel in de markt? Wat doet u dagelijks om uw organisatiecultuur een boost te geven?

Holistische aanpak

GROOT! werkt voor People Change aan organisatievraagstukken die met organisatiecultuur te maken hebben. We onderscheiden ons van andere adviesorganisaties omdat we de zachte kant van cultuur en de harde kant van resultaten bijeen weten te brengen. Wij maken cultuur meetbaar en maakbaar. Dit doen wij door o.a. Lijnmanagement, HRM en Communicatie in een vroeg stadium bij het proces te betrekken.

In een eerste afstemmingsgesprek wordt onze aanpak uiteengezet. Daarna wordt uw huidige situatie volgens onze methodieken in kaart gebracht. Gezamenlijk met u bepalen we wie u bent als bedrijf en wie u wilt zijn.

People Change  begint vaak met een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van uw bedrijfscultuur en de aanwezige leiderschapskwaliteiten. Wij maken daarbij o.a. gebruik van waardensystemen. Deze waardensystemen hebben onder de naam Spiral Dynamics Integral (SDi) inmiddels wereldwijd een grote vlucht genomen in de wereld van cultuurmetingen bij organisaties.

Deze waardensystemen kunnen eenvoudig gemeten worden door middel van de People Change Scan. Met deze Scan krijgt u snel een totaal overzicht van de drijfveren en waarden in uw organisatie en krijgt u inzicht in de verandercapaciteit van uw medewerkers.

Naast deze Scan gebruiken we ook onze jarenlange praktijkervaring om de zachte kant van uw organisatie in kaart te brengen. Deze methodiek hebben we zeer succesvol toegepast bij een aantal toonaangevende bedrijven.

Meer informatie is te vinden op de website van People Change.