Leiderschap

Leiderschap

Leiderschap is nauw verbonden met verandering, organisatie ontwikkeling, organisatie cultuur en hoe je als organisatie en als mens kunt groeien. Organisatie kunnen zich immers pas ontwikkelen wanneer de mensen zich kunnen ontwikkelen.

De meeste mensen in het bedrijfsleven bewandelen een pad waarop eerst professionele ontwikkeling centraal staat. Om een goede leider te worden verschuift het accent steeds meer naar persoonlijke ontwikkeling, je kunt immers alleen anderen juist (bege)leiden als je zelf bepaalde ervaringen en zelfkennis hebt opgedaan. Een derde periode van leiderschap is meestal die van dienend (servant) leiderschap, waarin je ware spirituele aard steeds meer op de voorgrond komt en je beseft dat een goede leider in eerste instantie dienend is aan de personen aan wie leiding gegeven wordt. Leiden wordt volgen en volgen wordt leiden.

Licht op Leiderschap

Licht op Leiderschap is een nieuw meerdaags leiderschapsprogramma dat deelnemers meeneemt in een reis naar eigen drijfveren en groeipotentieel als leider. Deelnemers leren verschillende leiderschapsstijlen bij zichzelf herkennen en oefenen in bewust keuzes maken voor de leiderschapsstijl met de hoogste effectiviteit en het grootste toekomstperspectief. De deelnemers doen vooraf een online Scan die de diepste drijfveren in verschillende situaties blootgeeft. Deelnemers werken individueel en in een groep aan hun eigen persoonlijke groei. De nieuwste inzichten op het gebied van organisatiewetenschap, neurowetenschappen en kwantumfysica worden gecombineerd met eeuwenoude  oefeningen uit de oosterse spirituele tradities.

Licht op Leiderschap is een open programma dat elk voor en najaar start bij minimaal 6 deelnemers. Licht op Leiderschap wordt ook in-company gegeven.